Informace o zpracování osobních údajů

Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj, se sídlem Turistická 197, 463 34 Hrádek nad Nisou identifikační číslo: 71339485, číslo registrace MV-26612-4/VS-2008 („správce“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů správcem. Při zpracování údajů správce dodržuje povinnosti uvedené v nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Správce zpracovává osobní údaje členů politických hnutí, podporovatelů, dodavatelů, pokud jsou správci poskytnuty, návštěvníků internetových stránek https://starostovejablonec.cz/ a dalších fyzických osob („subjekt údajů“) zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa („osobní údaje“). U některých fyzických osob jsou zpracovávány jen některé osobní údaje. U členů politických hnutí správce zpracovává také datum narození.

Při pouhém informativním využívání internetových stránek, kdy nedochází k registraci nebo nedochází k předání informací, správce získá jen ty údaje, které prohlížeč předá na server správce. Pokud návštěvník chce sledovat internetové stránky, správce získá následující údaje, které jsou z technického hlediska potřebné k tomu, aby mohl zobrazit internetové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost připojení: IP adresa, datum a čas dotazu/požadavku, rozdíl časových zón vůči greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), přístupový status/stavový kód http, aktuálně přenášené množství dat, internetové stránky, od kterých přichází požadavek, prohlížeč a verze, informace o používaném zařízení, HW nastavení, zejména pak rozlišení obrazovky a další uživatelské předvolby („další údaje“, osobní údaje a další údaje společně také jako „údaje“).

Kromě výše uvedených údajů správce využívá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které server správce zasílá na prohlížeč návštěvníka v rámci návštěvy na internetových stránkách a může je ukládat na koncovém zařízení návštěvníka pro pozdější využití. Cookies slouží k tomu, aby zvýšily uživatelskou vlídnost a efektivitu internetové stránky. Internetové stránky správce využívají dočasné cookies. Patří k nim zejména tzv. session cookies. Ty ukládají takzvané session ID, s jehož pomocí lze přiřazovat různé dotazy prohlížeče během jedné návštěvy. Díky tomu lze počítač návštěvníka identifikovat, když se vrátí na internetové stránky správce. Dočasné (session) cookies se vymažou, když se návštěvník odhlásí nebo zavře prohlížeč. V případě, že si to návštěvník přeje, může nastavit svůj prohlížeč a např. odmítnout přijetí tzv. cookies třetích stran nebo všech cookies. Detailní seznam cookies, jejich účel a nastavení je dostupný na adrese starostovejablonec.cz/cookies.

Správce zpracovává údaje na základě uzavřené smlouvy, existuje-li, nebo jako opatření před uzavřením smlouvy, na základě právní povinnosti, je-li správci uložena, a v případě návštěvy internetových stránek pro ochranu oprávněných zájmů správce. Správce zpracovává údaje na základě souhlasu subjektu údajů jen ve výjimečných případech.

Správce zpracovává údaje k účelu uzavření smlouvy, splnění smlouvy a k propagačním a marketingovým účelům, v případě internetových stránek zejména k propagačním a marketingovým účelům. 

Správce předává údaje správci internetových stránek a externímu účetnímu poradci, mají-li jimi být dále zpracovány. 

Správce dodržuje při zpracování následující zásady zpracování údajů:

 • údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem,
 • údaje zpracovává pro konkrétní účel,
 • zpracovává jen ty údaje, které potřebuje,
 • zpracovává údaje přesně,
 • nezpracovává údaje po dobu delší, než je nezbytné pro účel zpracování,
 • zpracovává údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zpracovává-li správce ve výjimečných případech údaje na základě souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat oznámením na adresu správce nebo na e-mailovou adresu níže.

Správce informuje, že subjekt údajů má právo:

 • požadovat od správce přístup ke zpracovávaným údajům,
 • na opravu údajů,
 • na výmaz údajů,
 • na omezení zpracování údajů,
 • vznést námitku proti zpracování údajů,
 • na přenositelnost údajů (tj. získat od správce osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci),
 • podat stížnost proti nezákonnému zpracování údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.

Správce informuje, že:

 • poskytnutí údajů není povinností, ale v některých případech nebude bez poskytnutí údajů možné např. využít některou službu, kterou správce nabízí, nebo nebude možné použít nějakou funkci, kterou nabízí internetové stránky správce,
 • nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování pomocí údajů a
 • subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatňuje svá práva, námitky proti zpracování údajů nebo odvolání souhlasu lze zasílat do sídla správce písemně, nebo na e-mail: gdpr(zavináč)starostoveprolibereckykraj.cz.Menu