Programové priority

Bezpečnost | Spolupráce s krajem

 • V centru města budeme iniciovat vznik aktivního veřejného prostoru, který zároveň vytvoří bezpečné a transparentní prostředí plné světla.
 • Posílíme co možná nejvíc spolupráci s Libereckým krajem, a dosáhneme tak zlepšení v celé řadě oblastí – doprava (výstavba terminálu), zdravotnictví (rozvoj nemocnice), střední školy, kultura (Křišťálové údolí).

Jana Hamplová

kandidátka na primátorku

Park | Lázně | Nisa

 • Uskutečníme revitalizaci Tyršova parku v principech bezpečného prostředí (odstranění vizuálních překážek – skupiny keřů apod.), více světla a prostoru (systematická práce s veřejným osvětlením, zrušení oplocení…)
 • Zachráníme městem neudržovanou budovu Lázní a vrátíme ji její původní účel.
 • Zpřístupníme Nisu – vybudujeme městskou náplavku a obyvatelé Jablonce konečně objeví svou řeku.

Jitka Skalická

architektka | starostka Sokola

Bytová výstavba | Centrum

 • Přijmeme zásady pro spolupráci s investory a na pozemcích města připravíme projekty s nabídkou pro investory (cílené programy České spořitelny, Komerční banky).
 • Vrátíme život do centra města. Na Dolní náměstí přesuneme trhy a na jejich současném místě vybudujeme odstavná stání.

Ivo Konečný

Provozovatel hotelu Petřín

Rozvoj města

 • Ve spolupráci s Libereckým krajem a využitím příslušných podpůrných programů podpoříme každým rokem rozvoj města částkou více než 250 milionů korun.
 • Využijeme obrovského potenciálu místních lidí a firem, podpoříme vznik start-upů a mladým lidem z celé země představíme Jablonec jako atraktivní pracovní a životní prostředí.

Martin Bauer

majitel firmy Sundisk

Školství | Sport

 • Postaráme se o bezpečné prostředí ve školách a školkách. V jejich okolí vytvoříme dopravní zóny „30“, které snížením rychlosti zajistí bezpečný automobilový a cyklistický provoz.
 • Zapojíme školní tělocvičny do sportovní infrastruktury města. Posílíme rozvoj cyklistické dopravy ve městě – elektrokola umožňují mobilitu všem generacím i v kopcovitém terénu Jablonce.

Monika Kulhánková

učitelka na ŽŠ Liberecká

Přehrada

 • Postaráme se o zanedbané části přehrady. Dovybavíme je mobiliářem a prvky drobné architektury. Investujeme do zlepšení infrastruktury zázemí přehrady na pozemcích města (U prutu, Tajvan, Slunka, u městské haly).
 • Dokončíme bezpečnou cyklotrasu okolo přehrady a připravíme její návaznost dál do města, podél Nisy a do Jizerek. Vybudujeme stanoviště vodních záchranářů. Díky spolupráci s Libereckým krajem zpřístupníme průtah kolem hráze pěším a cyklistům.

Michal Černý

potápěč | cestovatel

Menu