Martin Bauer

Majitel firmy Sundisk

V Jablonci žiji od svých od čtyř let – nejprve v panelové domě u přehrady, poté ve Mšeně v řadovém domě a nyní nad Novoveským koupalištěm v rekonstruovaném sto let starém domě. V Jablonci jsem od dětství po plnoletost prošel řadou volnočasových či vzdělávacích institucí a kamarádských part, které mě v životě zásadně ovlivnily. Podnikání jsem rozjel už v rámci studia na Technické univerzitě v Liberci (a z důvodu nedostatku času a přehodnocování priorit jsem kvůli tomu málem nedostudoval…) Dnes naše rodinná firma SUNDISK čítá na 25 stálých zaměstnanců a stovky externistů a podniká daleko za hranicemi Jablonce – pro firemní zákazníky z České republiky i zahraniční korporace pořádáme eventy, offsites, kongresy, konference, rodinné dny či teambuildingové programy.

Jablonec má na víc

Osobně nejdůležitější je pro mě řešit klesající pocit bezpečí a také pomalu mizící pocit hrdosti mých vrstevníků na „náš Jablonec“. Chci pomoci propojovat aktivní lidi i podnikatele a začít ve větší míře spolupracovat s Libereckým krajem. Chci se podílet na výrazném zlepšení volnočasového zázemí, které mohou plně využívat jak obyvatelé Jablonce – tak jeho návštěvníci z Čech i zahraničí – ať již jde o drobná zlepšení veřejných hřišť, obnovu již zaniklých a neudržovaných míst pro veřejná setkání či sport nebo traily či pumptrack pro aktivní mládež. Chci se zasadit o oživení a „znormálnění“ naší klíčové „propagační“ ulice – Podhorská. Pokud by tito návštěvníci měli hodnotit jaký je Jablonec pouze optikou „Podhorské“ nikdy by se nepřijeli podívat na návštěvu, ubytovat se a utratit zde své peníze za zážitky. Podobné je to s některými dalšími částmi našeho širšího centra.

Programová priorita kandidáta

Rozvoj města

  • Ve spolupráci s Libereckým krajem a využitím příslušných podpůrných programů podpoříme každým rokem rozvoj města částkou více než 250 milionů korun.
  • Využijeme obrovského potenciálu místních lidí a firem, podpoříme vznik start-upů a mladým lidem z celé země představíme Jablonec jako atraktivní pracovní a životní prostředí.

Martin Bauer

majitel firmy Sundisk

Menu